Polityka prywatności i cookies serwisów internetowych bobovita.pl, bebiprogram.pl, bebiklub.pl

Wstęp

Firma Nutricia ma świadomość tego, jak ważny jest dla Państwa sposób korzystania z Państwa danych osobowych oraz rozumie wagę ochrony Państwa prywatności.

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych w serwisach internetowych: www.bobovita.pl, www.bebiprogram.pl, www.bebiklub.pl (dalej: Serwisy) jest spółka Nutricia Polska sp. z o.o. (ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa) (dalej: „Nutricia”, „my”, „nas”).

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies wyjaśnia, w jaki sposób Nutricia zbiera i zarządza Państwa danymi osobowymi. Zawiera informacje co do rodzaju zbieranych danych, sposobu ich wykorzystania, powodu, dla którego są nam potrzebne i korzyściach dla Państwa z tego wynikających.

Informacje zawarte w Polityce prywatności i cookies mają charakter ogólny. Szczegółowy zakres przetwarzanych danych osobowych jest uzależniony od danej usługi, z której Państwo korzystają.

Prosimy o kontakt pod adresem: iod.nutricia@danone.com, jeśli mają Państwo pytania lub uwagi, lub jeśli pragną Państwo zgłosić żądanie co do przysługujących Państwu praw jako osoby, której dane dotyczą.

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności i plików cookies miała miejsce w dniu 31 lipca 2022.

Podstawowe zasady i zobowiązanie do ochrony prywatności

Firma Nutricia czuje się zobowiązana do ochrony Państwa prawa do prywatności. Naszym celem jest ochrona danych osobowych będących w naszym posiadaniu, odpowiedzialne zarządzanie danymi oraz stosowanie przejrzystych praktyk. Państwa zaufanie jest dla nas ważne. W zakresie ochrony Państwa danych osobowych stosujemy zasady wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W celu ochrony Państwa danych osobowych zobowiązujemy się do przestrzegania następujących podstawowych zasad:

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbierane przez nas dane osobowe różnią się w zależności od celu ich zbierania oraz oferowanego Państwu produktu lub usługi.

Osoby odwiedzające nasze witryny internetowe oraz osoby korzystające z naszych aplikacji i usług

Zarówno my, jak i osoby trzecie działające w naszym imieniu, możemy zbierać i wykorzystywać dotyczące Państwa informacje, takie jak:

 • dane osobowe używane w celach kontaktowych, takie jak imię i nazwisko, płeć, adres mail, adres pocztowy i numer(y) telefonu;
 • dane dotyczące komunikacji pomiędzy Państwem a nami, które mogą obejmować szczegóły rozmów odbywanych za pośrednictwem różnych form kontaktu dostępnych w naszych Serwisach, w tym także nagrań rozmów prowadzonych na naszych infoliniach;
 • przesyłane przez Państwa treści na nasze witryny internetowe i/lub aplikacje;
 • dane przekazywane nam w celu wysłania Państwu newslettera;
 • dane przekazywane nam przy okazji korzystania z funkcjonalności Serwisów, w szczególności takich jak generowanie planów porodu, kontakt z Ekspertami oraz generowanie infografik dotyczących Państwa dzieci;
 • dane dotyczące zdrowia, które są nam przez Państwa przekazywane, w szczególności dotyczące przebiegu ciąży oraz macierzyństwa;
 • Państwa zgłoszenia do ankiet, gier, konkursów lub promocji (w tym sama treść zgłoszenia, które może zawierać zdjęcie, komentarz lub odpowiedź na pytanie);
 • wszelkie informacje przekazywane nam podczas zapisu do oferowanych przez nas klubów, społeczności czy programów lub w trakcie członkostwa w nich, w tym wiek oraz płeć Państwa dzieci;
 • informacje o innych osobach, takie jak dane osobowe dotyczące Państwa członków rodziny, w przypadku gdy przekazują nam Państwo takie informacje bezpośrednio, w szczególności dane osobowe Państwa dzieci, które nam Państwo przekazujecie;
 • wszelkie aktualizacje dostarczanych nam danych; oraz
 • dane osobowe utworzone i zapisywane w trakcie korzystania przez Państwa z naszych witryn internetowych, aplikacji i/lub usług, w tym:
 • informacje techniczne – w tym adres IP użyty w celu połączenia Państwa urządzenia z adresem internetowym; rodzaj używanego przez Państwa urządzenia; adres witryny internetowej oraz kraj, z którego uzyskują Państwo dostęp do informacji; żądane pliki; rodzaj i wersja przeglądarki; rodzaje i wersje wtyczek w przeglądarce; system operacyjny; oraz platforma; a także
 • informacje dotyczące Państwa wizyty i zachowania podczas odwiedzania naszych Serwisów (takich jak odwiedzane przez Państwa zakładki) – co może obejmować czas i długość odwiedzin na pewnych stronach, informacje dotyczące interakcji z daną stroną witryny (takie jak przewijanie, klikanie i umiejscowienie wskaźnika myszy, informacje którymi podzielono się z innymi osobami, w tym przy użyciu poczty elektronicznej oraz mediów społecznościowych),sposób zakończenia przeglądania zakładki, dane dotyczące ruchu, położenia, dzienniki sieciowe i innedane komunikacyjne oraz informacje przekazane podczas żądania dalszych usług lub pobrań;
 • dane przekazywane nam przez użytkowników będących pracownikami służby zdrowia, w szczególności zawodowe dane kontaktowe, takiej jak specjalizacja, wykształcenie, miejsce zatrudnienia.
 • preferencje dotyczące subskrypcji wiadomości email;
 • gdy zebranie takich informacji było możliwe, dane na temat tego jak Państwo wchodzą w interakcję z naszymi wiadomościami email, a również informacje na temat tego czy są one do Państwa dostarczane, otwierane przez Państwa, które linki są otwierane przez Państwa oraz czy rezygnują Państwo z ich otrzymywania;
 • informacje na temat demografii oraz zainteresowań, takie jak Państwa przedział wiekowy, płeć, preferowane produkty oraz preferencje dotyczące stylu życia. Preferencje dotyczące stylu życia mogą zawierać Państwa preferencje dotyczące niektórych z oferowanych przez nas produktów oraz Państwa zainteresowań związanych z tymi produktami. Ponadto, możemy również wnioskować o pewnych Państwa preferencjach i zainteresowaniach na podstawie Państwa nawyków przeglądania, historii zakupów, opinii oraz odpowiedzi udzielonych na ankiety lub badania rynkowe, a także danych demograficznych;

Klienci oraz potencjalni klienci w związku z zakupami online

Zarówno my, jak i osoby trzecie działające w naszym imieniu możemy zbierać i wykorzystywać pewne dotyczące Państwa informacje, w szczególności:

Uczestnicy oraz potencjalni uczestnicy wydarzeń związanych z Nutricia (online i offline) Zarówno my, jak i osoby trzecie działające w naszym imieniu, możemy zbierać i wykorzystywać pewne informacje dotyczące Państwa w trakcie uczestnictwa przez Państwa w wydarzeniach (w tym w szkoleniach oraz e-learningu), w tym następujące informacje:

Uczestnicy oraz potencjalni uczestnicy wydarzeń związanych z Nutricia (online i offline) Zarówno my, jak i osoby trzecie działające w naszym imieniu, możemy zbierać i wykorzystywać pewne informacje dotyczące Państwa w trakcie uczestnictwa przez Państwa w wydarzeniach (w tym w szkoleniach oraz e-learningu), w tym następujące informacje:

Możemy również zbierać Państwa dane osobowe za pomocą innych źródeł, gdy:

Szczególne kategorie danych

Nutricia, zdając sobie sprawę z ich istotności, nie dąży do przetwarzania danych dotyczących Państwa danych wrażliwych. Jednakże, niektóre z zebranych przez nas danych, które Państwa dotyczą lub które zostają nam przez Państwa przekazane, często związanych ze zdrowiem i samopoczuciem, mogą zaliczać się do szczególnych kategorii danych.

Ten rodzaj danych jest przez nas szczególnie chroniony, przetwarzamy dane szczególnych kategorii wyłącznie w celach, na które wyrażą Państwo wyraźną zgodę, lub w innych sytuacjach dopuszczanych przez prawo (takie jak obrona roszczeń).

Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Poniższa tabela przedstawia cele, w jakich zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, a także podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji odnośnie naszych podstaw prawnych przedstawiono pod tabelą. Należy pamiętać, że nie wszystkie przedstawione poniżej cele będą odnosić się do każdej osoby:

tabela1

Tabela 2

Tabela3


Gdy zbierzemy i wykorzystamy Państwa dane osobowe do nowych celów, poinformujemy Państwa o tym fakcie przed zebraniem danych lub w momencie ich zebrania (oraz zwrócimy się z prośbą o Państwa zgodę w przypadkach, gdy będzie wymagana), o ile w naszej uzasadnionej ocenie nie uznamy, że dany cel jest zgodny z oryginalnym, jak przedstawiono powyżej.

Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Państwie?

Podstawy prawne do wykorzystywania Państwa danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności są następujące:

 • Obowiązek wynikający z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO): wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania przez nas wszelkich obowiązków wynikających z zawartej przez nas umowy lub podjęcia kroków przed zawarciem z Państwem umowy.

Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji konta, jak również udziału w konkursach i korzystania z innych funkcjonalności, których zasady działania zostały uregulowane w formie regulaminu świadczenia usług.

 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych: przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do przestrzegania obowiązujących nas zobowiązań prawnych.
 • Prawnie uzasadnione interesy: przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne dla prawnie uzasadnionych interesów naszych lub innych osób. Nasze prawnie uzasadnione interesy mogą być następujące:
  - prowadzenie i rozwijanie naszej działalności;
  - zarządzanie naszymi witrynami internetowymi i aplikacjami oraz zapewnianie ich bezpieczeństwa;
  - zapewnianie bezpiecznego środowiska do pracy naszym pracownikom i osobom odwiedzającym;
  - marketing, badania rynkowe oraz rozwój działalności;
  - zapewnianie usług naszym klientom;
  - składanie i śledzenie zamówień oraz zapewnianie ich realizacji przez naszych dostawców;
  - inwestowanie w nowe produkty i wprowadzanie ich na rynek z korzyścią dla społeczności na obszarze, na którym działamy;
  - dla wewnętrznych celów administracyjnych grupy; oraz
  - tworzenie profili (np. grup osób o podobnych cechach) oraz zapewnianie Państwu bezpośrednich spersonalizowanych wiadomości i wskazówek odnośnie produktów, a także poprzez kampanie prowadzone tradycyjnie i za pomocą mediów społecznościowych w oparciu o Państwa zainteresowania i preferencje. Więcej informacji na temat tego jak wykorzystywane są Państwa dane osobowe oraz możliwych sposobach rezygnacji znaleźć można w poniższej sekcji „Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji”.

Za każdym razem, gdy zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, upewniamy się, że nie jest to sprzeczne z Państwa prawami jako jednostki.

 • Zgoda: Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. W przypadku, gdy zmienili Państwo zdanie odnośnie udzielonej zgody, istnieje możliwość jej wycofania poprzez skontaktowanie się z nami; wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o tę podstawę prawną. Jednakże, wycofanie przez Państwa zgody może wpłynąć na naszą możliwość zapewniania Państwu dostępu do naszych produktów oraz powiązanych usług.

Subskrybując określony newsletter za pośrednictwem Serwisów, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zawartych w newsletterze (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Rozpoczynając z nami korespondencję za pośrednictwem Chatu, Messengera, Bota, kontaktu poprzez nasze dedykowane skrzynki mailowe itd., wyrażają Państwo jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych Państwa lub Państwa nieletniego dziecka, w tym danych szczególnych kategorii (np. danych mogących wiązać się ze stanem zdrowia, światopoglądem) podanych nam w tej korespondencji (art. 4 pkt 11 i art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa dane osobowe podane w korespondencji będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane pytania lub załatwienia innej sprawy, z którą Państwo zgłaszacie się do nas i nie będą wykorzystywane w innych celach. Korespondencję z Państwem przez okres konieczny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji., W zależności od kanału komunikacji, może ona być przechowywana przez inny czas przez dostawców kanału niezależnie od nas, np. przez facebook na jego serwerach. Wówczas my nie posiadamy już dostępu do Państwa korespondencji ani informacji w niej zawartych. W wyjątkowych przypadkach określona korespondencja z Państwem może zostać przez nas przetwarzana dłużej, jeśli będzie to niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub realizacji innych celów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku operacji przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nutricia lub przez jej partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów, Nutricia wykorzystuje również Państwa dane osobowe w celu remarketingu, tj. powtórnego przekazywania informacji reklamowych użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili daną stronę internetową.

Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych Państwu reklam, ofert lub promocji (rabatów) w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do Państwa preferencji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które w istotny sposób wpływa na podejmowanie przez Państwa decyzji, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub umowa, której są Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Możemy analizować informacje dotyczące Państwa w celu tworzenia grup (np. poprzez dzielenie osób na grupy, które naszym zdaniem wykazują podobne cechy). Korzystamy z tych profili w celu personalizacji naszych witryn internetowych, aplikacji, serwisów lub produktów, a także naszych komunikatów kierowanych do Państwa (np. poprzez wysyłanie/wyświetlanie treści, które mogą być istotne i przydatne dla Państwa, za wyjątkiem mających zastosowanie praw dot. ochrony danych i e-prywatności). Możemy również wykorzystać te informacje do wyświetlania Państwu reklam na naszych witrynach internetowych lub aplikacjach lub za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich.

Zasadniczo oznacza to, że decyzje są podejmowane automatycznie bez interwencji ludzkiej, np. decyzja o tym jaki newsletter Państwu wysłać zostanie podjęta automatycznie na podstawie podanych wcześniej przez Państwa informacji, takich jak wiek Państwa dziecka.

W każdym momencie mogą Państwo odmówić możliwości przechowywania przez nas personalizujących plików cookies, zmieniając swoje preferencje poprzez zakładkę „Ustawienia ciasteczek” w naszym serwisie.

Ponadto, w przypadkach gdy jest to wymagane przez prawo uzyskamy Państwa zgodę, na przykład gdy informacje dotyczące Państwa zbierane są za pośrednictwem pewnych używanych przez nas plików cookies. Mają Państwo również możliwość skontaktowania się z nami w celu uzyskania dalszych informacji o tym rodzaju przetwarzania.

Nutricia na swoich Serwisach korzysta także z powiadomień WebPush, które wyświetlane są w sposób zautomatyzowany na podstawie stworzonego profilu Państwa jako użytkownika serwisu. Przykładowo, gdy jako osoba zalogowana do serwisu podali Państwo informację o dacie narodzin dziecka, na stronie może pojawić się powiadomienie WebPush w 365 dniu po urodzeniu dziecka z informacją, że mogą Państwo skorzystać z niespodzianki urodzinowej (możliwość zależna od aktualnych akcji promocyjnych).

Linki do innych witryn internetowych

Nasze witryny internetowe oraz aplikacje mogą zawierać hiperłącza, wtyczki lub aplikacje, które nie są przez nas obsługiwane. Hiperłącza te są przekazywane Państwu wyłącznie dla Państwa informacji oraz wygody oraz nie stanowią one żadnej formy poparcia dla działalności tych witryn internetowych osób trzecich lub wszelkiego rodzaju powiązań z ich operatorami.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do danych zebranych przez nas lub otrzymanych przez nas ze źródeł zewnętrznych i dla których pełnimy funkcję administratora danych, i nie ponosimy odpowiedzialności za dotyczące Państwa dane osobowe zbierane i przechowywane przez osoby trzecie. Do witryn internetowych osób trzecich mają zastosowanie osobne regulaminy oraz polityki prywatności, które to powinny zostać dokładnie przeczytane, zanim udostępnią Państwo tym witrynom internetowym jakiekolwiek dane.

Media społecznościowe oraz treści generowane przez użytkownika

Niektóre z naszych witryn internetowych i aplikacji umożliwiają użytkownikom przesyłanie własnych treści. Należy pamiętać o tym, że wszelkie treści przesłane na stronę(y) naszych produktów/marek w mediach społecznościowych są publicznie dostępne i mogą być publikowane na innych platformach, należy więc zachować ostrożność w kwestii podawania pewnych danych osobowych, np. takich jak informacje finansowe lub dane adresowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez inne osoby jeśli opublikują Państwo swoje dane osobowe na jednej ze stron naszych produktów/marek na platformach mediów społecznościowych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia treści generowanych przez użytkownika, które nie są zgodne z odpowiednimi regulaminami.

Dane osobowe dzieci

Jesteśmy świadomi tego jak ważne jest przyjęcie dodatkowych środków ostrożności celem zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa dzieci.

Jeżeli funkcje dostępne na naszych stronach internetowych wymagają lub umożliwiają

przetwarzanie przez nas danych osobowych dzieci:

 1. zapewniamy jak najwyższy możliwy poziom ochrony danych;
 2. respektujemy nasze zobowiązania do odpowiedzialnego marketingu;

Jeżeli odkryjemy, że dane osobowe zostały zebrane od dziecka bez uzyskania zgody rodzica lub prawnego opiekuna, w przypadku gdy uzyskanie zgody było niezbędne, dane osobowe zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe.

W jaki sposób chronimy dane osobowe

Rozumiemy, że bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest najważniejsze. Dokładamy starań, aby chronić Państwa dane przed nadużyciem, ingerencją, utratą, dostępem osób nieupoważnionych, modyfikacją czy ujawnieniem. W tym celu wprowadziliśmy liczne środki bezpieczeństwa służące ochronie Państwa danych osobowych oraz wymagamy ich wprowadzenia przez zaufane osoby trzecie, którym powierzamy Państwa dane osobowe. Przykładowo, wdrażamy kontrolę dostępu, używamy zapór ogniowych i bezpiecznych serwerów, a także szyfrujemy dane osobowe.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przy użyciu internetu. Pomimo tego, że dokładamy wszelkich starań, aby chronić dostarczane nam przez Państwa dane osobowe, przekazanie informacji przy użyciu internetu nie jest w pełni bezpieczne. Tym samym potwierdzają Państwo i akceptują fakt, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przekazywanych do naszej witryny internetowej oraz że wszelkie przekazania tego rodzaju odbywają się na Państwa własne ryzyko. Następnie, po tym jak otrzymamy Państwa dane osobowe, stosujemy ścisłe procedury oraz zabezpieczenia, aby zapobiec dostępowi osób nieupoważnionych.

W przypadku, gdy nadaliśmy Państwu (lub gdy Państwo sami utworzyli) hasło, które umożliwia Państwu dostęp do konta internetowego, to Państwo jesteście odpowiedzialni za utrzymanie poufności hasła.

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Państwa dane osobowe są przechowane przez okres nie dłuższy niż jest to wymagane do celów, dla których dane te są przetwarzane. Okres, przez jaki przechowywane są dane osobowe zależy od celów, dla jakich je zbieramy i wykorzystujemy, przez okres trwania łączącego nas stosunku umownego i/lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, a także aby ustanowić, skorzystać z lub obronić nasze prawa.

Prawa, które Państwu przysługują

W związku z przetwarzaniem przez Nutricia Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw, które mogą Państwo wykonać w dowolnym czasie. Poniżej przedstawiamy te prawa wraz z ich opisem. Prawa te mogą Państwo wykonywać wysyłając odpowiedni wniosek na adres: iod.nutricia@danone.com.

Podejmiemy odpowiednie czynności w celu odpowiedzi na Państwa żądania zgodnie z przepisami

prawa.

Rozpatrzymy wszelkie żądania oraz, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, udzielimy odpowiedzi w rozsądnym terminie lub terminie wymaganym przepisami prawa. Jednocześnie zaznaczamy, że możemy odmówić spełnienia Państwa prośby w pewnych okolicznościach, na przykład jeżeli będziemy musieli kontynuować korzystanie z danych zgodnie z nałożonymi na nas obowiązkami prawnymi lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takim przypadku zostaniecie Państwo o tym poinformowani w odpowiedzi na Państwa prośbę.

W celu realizacji Państwa prośby możemy zwrócić się z dodatkową prośbą o dostarczenie informacji niezbędnych do potwierdzenia Państwa tożsamości.

Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

Mają Państwo prawo do uzyskania jasnych, przejrzystych i łatwych do zrozumienia informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz na temat Państwa praw. Informacje te zostały opisane w niniejszej Polityce prywatności oraz cookies. W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i aktualizacji.

Prawo do przenoszenia danych

Państwa dane osobowe mogą być przenoszone. Oznacza to, że mogą być przeniesione, skopiowane lub przesłane drogą elektroniczną. Jednakże prawo to ma zastosowanie tylko, jeśli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody,

b) przetwarzanie odbywa się w ramach wykonywania umowy,

c) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do usunięcia danych osobowych

Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia Państwa danych, jeśli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub
 • cofną Państwo udzieloną wcześniej zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, lub
 • wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub
 • wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Nutricia (takich jak poprawa jakości obsługi użytkowników naszych stron internetowych),
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli

 • kwestionują Państwo prawidłowość posiadanych przez nas danych osobowych, lub
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale zamiast ich usunięcia, woleliby Państwo, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie,
 • Nutricia nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów, w jakich zostały zebrane, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

W każdej chwili mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nutricia lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania. Nutricia może jednak dalej przetwarzać dane osobowe, pomimo zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli istnieją inne ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania nadrzędne wobec Państwa interesów. W celu zgłoszenia sprzeciwu prosimy o kontakt poprzez stronę kontaktową iod.nutricia@danone.com.

Prawo do wycofania zgody

W przypadkach, w których podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Jednocześnie wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych przed wycofaniem przez Państwa zgody.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), co do tego, jak przetwarzamy dane osobowe.

Udostępnianie danych osobowych

Nutricia udostępnia Państwa dane osobowe tylko takim podmiotom powiązanym i innym organizacjom, które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych w taki sam lub podobny sposób jak my.

W sytuacjach, w których powierzamy podmiotom trzecim Państwa dane osobowe, zawieramy z nimi odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych.

Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w tabeli poniżej. Jednakże możemy przekazać Państwa dane w sytuacji, gdy jest to wymagane prawem lub gdy żądanie takie zgłosi organ władzy publicznej.

Państwa dane osobowe będą w szczególności udostępniane oraz powierzane następującym osobom trzecim: https://www.bobovita.pl#partnerzy, https://www.bebiprogram#partnerzy, https://www.bebiklub.pl#partnerzy , w opisanych poniżej celach:

tabelka 1.1

tabelka1.2

tabelka 1.3

tabelka 1.4

Udostępnianie danych za granicę

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane, przechowywane i/lub udostępniane pracownikom działającym poza obszarem EOG lub Wielkiej Brytanii, którzy pracują dla nas, innych członków naszej grupy lub zaufanych osób trzecich oraz współpracującym z nami podmiotom.

Jeżeli jakiekolwiek Państwa dane osobowe zostaną przekazane do członków naszych grup lub zaufanych osób trzecich spoza obszaru EOG lub Wielkiej Brytanii, podejmiemy właściwe kroki celem zapewnienia, że odbiorcy właściwie chronią powierzone im dane osobowe, takie jak:

 • zapewnienie, że Komisja Europejska podjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony w przypadku przenoszenia danych poza obszar EOG lub Rząd Wielkiej Brytanii pojął tę decyzję w przypadku przenoszenia danych poza terytorium Wielkiej Brytanii;
 • zawarcia z odbiorcami standardowych umów, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską (lub przez Rząd Wielkiej Brytanii w przypadku przenoszenia danych poza Wielką Brytanię);
 • wszelkie inne mechanizmy zabezpieczające, które są dozwolone przepisami prawa.


  Pliki cookie i inne technologie

Możemy także zbierać od Państwa dane osobowe poprzez stosowanie plików cookie i innych technologii. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy odwiedzają Państwo strony Nutricia lub obce strony internetowe, oglądają nasze promocje online lub korzystają z naszych/obcych aplikacji mobilnych, a dane mogą obejmować następujące informacje:

 • Informacje na temat używanej przez Państwa przeglądarki i systemu operacyjnego,
 • Adres IP używanego przez Państwa urządzenia,
 • Odwiedzone przez Państwa strony internetowe spółek z grupy Danone,
 • Linki, wybrane przez Państwa w ramach interakcji z naszym serwisem,
 • Państwa reakcje na nasze reklamy pokazywane poza serwisami Nutricia

Podobnie jak inne aplikacje oraz strony internetowe używamy zarówno plików cookies jak również innych technologii, takich jak, piksele, tagi strony, skrypty osadzone oraz inne technologie śledzenia.

W niniejszym dokumencie, za każdym razem kiedy odnosimy się do „plików cookies” odnosimy się zarówno do plików cookies, jak również innych technologii, wskazanych powyżej.

Czym są pliki cookies?

Plik cookie to niewielki plik zachowany na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym. Posiada on unikalny identyfikator przypisany do Państwa urządzenia i umożliwia stronie internetowej zapamiętywanie Państwa działań i preferencji (takich jak lokalizacja, język, rozmiar czcionki oraz inne preferencje co do wyświetlania) w czasie. W ten sposób nie muszą Państwo ponownie wpisywać informacji za każdym razem, gdy wracają na stronę internetową lub przeglądają stronę po stronie. Pliki cookies mogą także pomóc dostosować proces przeglądania przez Państwa stron.

Nie wszystkie pliki cookies zawierają informacje osobowe, ale jeśli je zawierają, będziemy traktować te informacje jako dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką. Informacje zawarte w plikach cookies traktujemy również jako dane osobowe, gdy są powiązane z Państwa kontem lub innymi danymi kontaktowymi. Administratorem tych danych jest Nutricia.

Rodzaje plików cookies

Istnieją dwie ogólne kategorie plików cookies: trwałe i sesyjne. Trwałe pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte ręcznie albo automatycznie. Sesyjne pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu, dopóki nie zamkną Państwo swej przeglądarki, kiedy to są automatycznie usuwane.

Dlaczego używamy plików cookies?

Ogólnie rzecz biorąc, możemy używać plików cookies z kilku powodów:

 • Niezbędne pliki cookies, które są niezbędne, aby strona internetowa działała i aby umożliwić Państwu korzystanie ze świadczonych przez nas usług;
 • Pliki cookies analityczne, które zbierają dane na temat korzystania z naszej strony internetowej i jej działania. Wykorzystujemy te informacje, aby ulepszać nasze produkty i usługi internetowe.
 • Pliki cookies personalizujące, których używamy, aby spersonalizować i zoptymalizować Państwa korzystanie z naszej strony internetowej. Pliki te gromadzą informacje na temat dokonywanych przez Państwa wyborów dotyczących np. wielkości tekstu, języka oraz rozdzielczości ekranu.
 • Pliki cookies targetujące, które są zamieszczane przez osoby trzecie w celu świadczenia dodatkowych usług (np. pliki cookies mediów społecznościowych) lub w celach reklamowych.

Poniżej znajdą Państwo dalsze informacje na temat rodzajów używanych przez nas plików cookies.

Niezbędne pliki cookies

Są nam potrzebne, aby oferować Państwu właściwie działającą stronę internetową, która umożliwia Państwu korzystanie ze świadczonych przez nas usług.

Jeśli te pliki zostaną zablokowane, nie będą Państwo mogli korzystać z naszej strony

internetowej.

Lista niezbędnych plików cookies:

tabelka2.1

tabelka2.2

Pliki cookies analityczne i związane z wydajnością

Pliki te pomagają nam mierzyć natężenie ruchu, aby ustalić, które obszary naszej strony internetowej były odwiedzane. Wykorzystujemy to, aby badać zwyczaje osób odwiedzających w celu udoskonalania naszych produktów i usług internetowych. Możemy rejestrować adresy IP (czyli adresy elektroniczne komputerów podłączonych do Internetu), aby analizować trendy, administrować stroną internetową, śledzić ruchy użytkowników oraz gromadzić ogólne informacje demograficzne.

Pliki te nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i zawsze będziemy prosić o Państwa zgodę przed ich umieszczeniem. Mogą Państwo wycofać swą zgodę w każdej chwili. Dalsze informacje – patrz poniżej.

Lista plików cookies związanych z wydajnością:

tabelka3.1

tabelka3.2

Pliki cookies do personalizacji

Jeżeli ich używamy, pliki te umożliwiają nam rozpoznawanie Państwa komputera i witanie Państwa przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej bez konieczności rejestracji lub logowania.

Pliki te nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, lecz ułatwiają korzystanie z niej. Zawsze będziemy prosić o Państwa zgodę przed ich umieszczeniem. Mogą Państwo wycofać swą zgodę w każdej chwili.

Pliki cookies osób trzecich

Są to pliki umieszczane na naszej stronie internetowej przez osoby trzecie w naszym imieniu. Pliki te umożliwiają nam generowanie spersonalizowanych reklam na innych stronach internetowych w oparciu o informacje na Państwa temat np. podstrony przeglądane przez Państwa na naszej stronie internetowej. Nasze strony internetowe mogą również umieszczać pliki cookies dla usług osób trzecich takich jak media społecznościowe np. kliknięcie w

„Udostępnij na Facebooku” może oznaczać umieszczenie pliku cookie Facebooka w przeglądarce użytkownika.

Osoby trzecie mogą jednak zakładać, że użytkownicy wchodzący w interakcję ze spersonalizowaną reklamą lub treścią wyświetlaną na naszej stronie internetowej lub w nią klikający należą do grupy, do której reklama ta lub treść jest kierowana. Nie mamy dostępu do plików cookies lub innych elementów używanych przez reklamodawców i witryny internetowe osób trzecich i nie mamy nad nimi kontroli. Praktyki informacyjne tych osób trzecich nie są objęte naszą Polityką prywatności i plików cookies.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat ich praktyk w zakresie ochrony danych prosimy

kontaktować się z nimi bezpośrednio.

Pliki te nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i zawsze będziemy prosić o Państwa zgodę przed ich umieszczeniem. Mogą Państwo wycofać swą zgodę w każdej chwili. Dalsze informacje – patrz poniżej.

Lista plików cookies osób trzecich:

tabelka4.1

tabelka4.2

tabelka4.3

tabelka4.4

Państwa preferencje

Co do zasady przechowujemy Państwa preferencje w zakresie plików cookies przez 6 miesięcy. Możliwe jest ograniczenie lub zablokowanie plików cookies, a nawet usunięcie plików cookies, które zostały już umieszczone na Państwa urządzeniu. W takim przypadku mogą Państwo nie mieć dostępu do wybranych obszarów naszej strony internetowej, a my możemy sądzić, że nigdy nas Państwo wcześniej nie odwiedzali, w związku z czym pokażemy Państwu ponownie Komunikat o plikach cookies i poprosimy o wyrażenie zgody na umieszczanie tych plików.

W przypadku korzystania z Serwisów udostępniamy Państwu narzędzie, które pomoże Państwu zarządzać plikami cookies. Narzędzie to znaleźć można w stopkach naszego serwisu pod nazwą „Ustawienia ciasteczek”.

Podmioty trzecie, takie jak np. portale Facebook czy YouTube udostępniają na swoich stronach internetowych własne narzędzia umożliwiające dostosowanie swoich preferencji. Zaznaczamy jednocześnie, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści udostępniane na zewnętrznych serwisach.

Mogą Państwo także ograniczyć lub zablokować pliki cookies zmieniając ustawienia swej przeglądarki. Aby ustalić, jak zarządzać Państwa ustawieniami plików cookies, proszę sprawdzić dokładne informacje w sekcji pomocy Państwa przeglądarki. Przykładowo w przeglądarce Microsoft Edge pliki cookies można modyfikować z poziomu: Ustawienia -> Pliki cookie i uprawnienia witryny; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Prywatność i bezpieczeństwo. Ścieżki dostępu mogą różnic się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

Jak się z nami kontaktować?

Jeśli mają Państwo pytania, uwagi lub skargi dotyczące naszej Polityki prywatności i cookies lub przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy: iod.nutricia@danone.com.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Racio Novella Salazar (adres e-mail: dpo.group@danone.com).

Czy Polityka prywatności i cookies może zostać zmieniona, i jak się o tym dowiesz?

Nutricia może w przyszłości zmienić niniejszą Politykę prywatności i cookies m.in. z następujących ważnych powodów:

a) zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;

b) rozwoju funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki prywatności i plików cookies.

Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

Nutricia Polska Sp. z o.o. dn. 23 lutego 2023